435 Đ. Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội