42 P. Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

11 Ng. 10 P. Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

No 351 Đ. Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội

số 140 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

202g P. Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

số 202G P. Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

số 133 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

107 P. Đào Tấn, Khánh, Ba Đình, Hà Nội

số 107 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

145 P. Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Số 130 P. Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

113 Ng. Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

67Y Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

82 P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội