Biệt thự BT5.20, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

473 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

44 Đ. Mỹ Đình, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

1 Đức Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

473 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1N1, Ngõ 42 Đ. Xuân La, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

485 An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số 12 đường quận, Ng. 172 Đ. Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội