180/2/19 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

25 P. Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

207 Đ. Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

5 Ng. 10 Đ. Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

95 Đ. Nguyễn Khang, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

ngõ 13 P. Yên Hòa, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

473 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

82 P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

số 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

2C Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

118, Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

32, Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

6 Vũ Phạm Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội

5 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

58 P.Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

58 P.Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

223 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

98 P. Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội