8 P. Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

65 Ng. 31 P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

109C1, KTT Vĩnh Hồ, ngõ 43, P. Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

452 P. Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

352 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

81 P. Nguyễn Ngọc Doãn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

1 Ng. 18 P. Võ Văn Dũng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

21 Ng. 26 Đ. Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

432 P. Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

50 P. Nguyễn Văn Tuyết, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

336 Đ. Láng, Nhân Chính, Đống Đa, Hà Nội

197 P. Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

P. Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Số 68 Ngõ 2, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

77 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

36 Ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

11 Ng. 218 P. Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Thái Hà, Số 16 Ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội