148 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

155 Chiến Thắng, Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội

lô 06 Đ. Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

293 Hữu Hưng, P, Hà Đông, Hà Nội

311 Hữu Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

88 P. Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

v5a-34, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Khu đất dịch vụ Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội

296, Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

6 Hữu Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

224 khu cổng đồng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

174 Đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

12 P. Nguyễn Thái Học, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

36 P. Vũ Trọng Khánh, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

36 P. Vũ Trọng Khánh, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

P. Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội