250 P. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

124 P. Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

40 P. Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trung tâm tiệc cưới Cung Xuân, số 1 P. Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

142 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

16 Tuệ Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

36 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

39 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

28 Phố Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

32 P. Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80 P. Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

116 Tuệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

39 P. Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80 P. Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

14 – 18 Phố Thi Sách, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

18 P. Thi Sách, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội