Số 1 Lô, 3d Đ. Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tầng 7, Tòa Nhà DK, Số 2 Lô 22A, Đ. Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

276 Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

40 P. Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

47 Đ. Do Nha, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

1 Phương Lưu, Đông Khê, Hải An, Hải Phòng

BH06-04, manhattan 20, vinhome imperial, Hồng Bàng, Hải Phòng

2 Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

258 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số 1A-B1 Lô 26, Đ. Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

45 Đ. Lê Quang Đạo, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Đ. Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

06 P. Máy Tơ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

số 4, Đ. Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

17 Đ. Lê Hồng Phong, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

894 Đ. Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh