17 P. Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12-14 P. Đình Ngang, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

75 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

104 P. Cầu Gỗ, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

89 P. Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

68 P. Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

46 P. Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

số 60 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

292 Bạch Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

số 29 P. Nguyên Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13 P. Lê Văn Linh, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

241 P. Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

48 P. Lương Văn Can, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3/29D, P. Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Ng. Báo Khánh, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

23 P Hàng Cá, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

104 P. Cầu Gỗ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội