ngõ 87 đường P. Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Phố Lệ Mật, Long Biên, Hà Nội

ngõ 121 P. Kim Quan Thượng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

132 Đường P. Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Ngõ 162 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

161/64 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

688 đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

249 Đ. Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

148 P. Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Số 16 BT7, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội