57 P. Nhổn, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

số 3 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

235 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

113 Đ. Cầu Diễn, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

28 Đ. Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội