152 Đ. Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

8/14 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

15B3 - 15B10, Đ. Lê Thánh Tôn ward, street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

13B Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

33 Đ. Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

114 Đ. Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12D Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

103 Đ. Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

41 Đ. Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

54 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

31/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

160 Đ. Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Chu Mạnh Trinh, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

149 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

69 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

10B1 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

131 Đ. Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

32 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

15 Đ. Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

244 Đ. Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh