532 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh