Trần Thái Tông, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Khu biệt thự Tây, Thành phố Hạ Long

Huỳnh Thúc Kháng, Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Vạn Vược, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

34 Ông Ích Khiêm, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Cái Lân, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

TT. Trới, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 1 Tp., Tô Hiến Thành, Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

207 Hải Quân, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh