53 Đ. Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

68 P. An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

135 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Số 217 Đ. Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

59-45 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

10b P. Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội