Lô 11 đường tỉnh 70, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Đ. Ngũ Hiệp, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

86 P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

894, Đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

số 502 Đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

120 P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Đường Ngõ 356 Đường Phan Trọng Tuệ, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Đường Ngõ 356 Đường Phan Trọng Tuệ, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội