216 P. Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

73 P. Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

135, Khương Trung Mới, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

76 Ng.14 P. Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

180 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

190 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

192 & 204 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

180 Đ. Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

367 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

61 P. Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

20 P. Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

20 P. Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

179 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

179 Đ. Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

157 P. Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Ng. 116 P. Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà C15, Ng. 131 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

12 Ng. 131 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

92 P.Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội