85 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

202Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

23 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

85G Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội