185 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

156, Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

96 Thái Thịnh, Ng Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

33 Nam Đồng, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

15 Nam Đồng, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

299 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

300 Phố Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

79 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

65 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

19 Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

294 Hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

215 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

544 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội