16 Tuệ Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

36 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

39 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

80 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

80 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

14 – 18 Phố Thi Sách, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

258 Trần Khát Chân, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

454 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

36 Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

116 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

783 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

306 Trần Khát Chân, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội